Договір-оферта на купівлю товару через Інтернет-магазин

Даний документ являє собою відкриту пропозицію (надалі – «Оферта») СПД БРЕНТОН РОБЕРТ ОЛЕКСАНДРОВИЧ (надалі іменується – «Продавець»)  щодо укладення Договору (надалі – «Договір») на викладених у даній Оферті умовах із користувачем послуг Інтернет-магазину (надалі – «Покупець»), що включає усі суттєві умови організації купівлі-продажу дистанційним способом (тобто через Інтернет-магазин). Його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець).
Відповідно до Цивільного кодексу України, в разі прийняття викладених в Оферті умов і оплати замовлення, фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, яка проводить акцепт цієї Оферти стає Покупцем (акцепт Оферти рівнозначний укладенню Договору на умовах, що викладені в даній Оферті). 

1. Терміни та визначення.

1.1. «Товар» — опублікований на сайті Інтернет-магазину перелік товарів, що на умовах даного Договору пропонується до продажу на відстані, за допомогою засобів дистанційного зв’язку (мережа Інтернет) в Інтернет-магазині, що знаходиться за інтернет-адресою: http://LvivCoffee.com
1.2. «Інтернет-магазин» — сайт Продавця, створений для продажу товарів та ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем Товаром, за допомогою мережі Інтернет.
1.3. «Замовлення» — оформлена і розміщена заявка Покупця, адресована Інтернет-магазину.
1.4. «Сайт» — сукупність сторінок, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузера, і програмних модулів, об’єднаних єдиною системою управління, розташованих в мережі Інтернет за адресою http://LvivCoffee.com .
1.5. Всі інші терміни, що окремо не визначені у даному Договорі, сприймаються і тлумачаться в їх буквальному граматичному значенні виходячи з положень чинного законодавства України, звичаїв ділового обороту, а також мети та предмету даного Договору.
1.6  «Система» – програмний комплекс (автоматизована інформаційна система) представлена Інтернет-магазином Покупцю, для дистанційного, спрощеного перегляду Товарів за допомогою мережі Інтернет, де Покупцю надається можливість ознайомитись з характеристиками і властивостями зацікавленого Товару, а також процедурою його Замовлення, придбання та отримання.

2. Предмет договору.

2.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору. Текст договору-оферти (далі – Договір) розміщений за адресою: http://LvivCoffee.com/content/3-oferta .
2.2. Інтернет-магазин здійснює продаж і доставку Товарів за допомогою транспортних компаній, зазначених та доступних для вибору на сайті Інтернет-магазину на підставі заявок Покупців, залишених на Сайті і підтверджених Інтернет-магазином. Зазначені на Сайті ціни на Товари включають в себе вартість послуг пошуку, комплектації і резервування товарів з опублікованого на сайті Інтернет-магазину переліку Товарів, якщо інше не зазначено на сторінці Товару, та/або в підтвердженні Заявки Покупця.
2.3. Натискання на кнопку «ЗАМОВЛЕНЯ ІЗ ЗАБОВ’ЯЗАННЯМ ОПЛАТИ» виражає підтвердження Покупця про прочитання тексту цього договору і згоду з його умовами. Надалі заперечення від Покупця щодо надання таким чином своєї згоди позбавляє Інтернет-магазин від будь-якого роду відповідальності за невиконання умов цього договору і залишає право Інтернет-магазину скасувати Замовлення в односторонньому порядку.
2.4. Зазначена на сайті ціна товару може бути змінена Інтернет-магазином в односторонньому порядку.
2.5. У разі зміни ціни Товару, замовленого Покупцем, менеджер Інтернет-магазину при першій нагоді інформує про це Покупця (по телефону або електронною поштою) для отримання підтвердження або анулювання замовлення. При неможливості зв’язатися з Покупцем дане замовлення вважається анульованим.

3. Порядок оформлення замовлення.

3.1. Покупець самостійно оформлює замовлення такими способами:
на сайті Інтернет-магазину через форму «Кошик»;
по електронній пошті;
на сторінці Фейсбук Інтернет-магазину ( https://www.facebook.com/LvivCoffee.ua/ ).
3.2. Строк відправки замовлення від 1 до 3 днів з дня наступного за днем оплати Замовлення.
3.3. Система або представник Інтернет-магазину після оформлення замовлнення зв’язується з Покупцем електронною поштою або іншими каналами зв’язку з інформаційним повідомленням із зазначенням найменувань вибраних товарів і загальної суми замовлення, що являється невід’ємною частиною цього Договору.
3.4. При неможливості доставити Товар до обраної клієнтом транспортної компанії, Система або представник Інтернет-магазину попереджає про це Покупця за телефоном або за допомогою електронної пошти, та шляхом перемовин обирає альтернативний варіант доставки Замовлення Покупцю.
3.5. При відсутності товару на складі Система або менеджер Інтернет-магазину зобов’язаний довести це до відома Покупця (по телефону або за допомогою електронної пошти). Покупець має право замінити його іншим товаром або анулювати Замовлення за яке будуть повернуті гроші, якщо Замовлення вже було оплачено.

4. Порядок оплати замовлення.

4.1. Ця оферта вважається основним документом в офіційних взаєминах між Покупцем та інтернет-магазином. Прийняття Покупцем цієї Оферти здійснюється шляхом послідовного вчинення ним дій, передбачених Системою інтернет-магазину (акцепт Оферти). Вчинення акцепту (оплати) Покупцем цієї Оферти проводиться добровільно і вважається як укладення письмового договору
4.2. Покупець має право здійснити оплату вартості товару будь-яким із способів, запропонованих Інтернет-магазином, інформація про які знаходиться на Сайті.

4.3. Товар оплачується тільки в гривнях (Національна валюта України).
4.4. Платіж визнається вчиненим Покупцем в момент підтвердження успішного надходження (зарахування) коштів за придбаний товар на рахунок інтернет-магазину.

5. Строк, вартість і умови доставки замовлення.

5.1. Доставка і повернення Замовлення виконується на території України з використанням послуг транспортних компаній.
5.2. Строк доставки, вартість а також умови отримання відправлення згідно тарифів та умов транспортної компанії.
5.3. Витрати на доставку товару по Україні оплачуються Покупцем.
5.6. Покупець зобов’язаний у присутності представника транспортної компанії виконати прийняття замовленого товару за кількістю, якістю, асортиментом та комплектністю товару.
5.6. Отримання Товару Покупцем свідчить про те, що Покупцем прийняті умови Оферти (акцепт Оферти), а також про відсутність будь-яких претензій до придбаного товару і наданих послуг.

6. Права та обов’язки сторін.

6.1. Продавець зобов’язаний:
– виконувати умови даного Договору;
– передати Покупцю Товар згідно з вибраним зразком в Інтернет-магазині, оформленим Замовленням і умовами даного Договору;
– перевірити якісні і кількісні характеристики Товару під час його підгодовки до передачі транспортній компанії для подальшого транспортування Покупцю .
6.2. Продавець має право:
– в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Покупцем умов цього Договору.
– повернути вже сплачені кошти за Замовлення та відмовити в надані послуг без пояснення причин.
6.3. Покупець зобов’язаний:
– своєчасно оплатити і отримати Замовлення згідно з умовами цього Договору;
– ознайомитись з інформацією про Товар, яка розміщена на сайті Продавця;
– при отриманні Товару впевнитися у його цілісності та комплектності шляхом огляду упаковки. У випадку виявлення пошкоджень та неповної комплектації – зафіксувати їх в акті, який разом із Покупцем повинен підписати представник транспортої компанії.
– при оформленні Замовлення надати вірну, точну і повну інформацію про себе. Покупець визнає, що він несе повну відповідальність за дані, які повідомляються ним Інтернет-магазину і не має жодних претензій до Інтернет-магазину за некоректно оформлене Замовлення або надання недостовірної інформації, так як сам не переконався в його коректності під час оформлення.

6.4. Покупець має право:
– оформити замовлення в Інтернет-магазині;
– вимагати від Продавця виконання умов цього Договору;
– відмовитися від товару під час його отримання.

7. Порядок прийому та заміни товару неналежної якості.

7.1. При отриманні Товару від представника транспортної компанії, Покупець зобов’язаний перевірити зовнішню цілісність упаковки та пересвідчитися у належному зовнішньому стані Товару та повноті його комплектності.
7.2. У випадку наявності таких недоліків, які погіршують якість Товару (наприклад, розірвана упаковка), Покупець зобов’язаний зафіксувати його у складеному акті довільної форми. Акт повинен бути підписаний Покупцем та представником транспортної компанії. За можливості, недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото- або відеозйомки.
Одразу Покупець зобов’язаний повідомити про виявлені недоліки Продавця та домовитися про заміну Товару.
7.3. Сторони погодили, що у випадку недотримання обов’язкових вимог вказаної процедури, визнається отримання Покупцем Товару у належному стані.

8. Відповідальність сторін.

8.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством України.
8.2. Продавець не несе відповідальність за вигляд Товару який відрізняєтся від зображення на сторінці опису данного Товару оскільки Продавець залишає за собою право змінювати зовнішні вигляд Товару в маркетенгових та інших цілях в будь який час.
8.3. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цією Офертою, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин, що виникли поза волею сторін. До обставин непереборної сили, зокрема, відносяться: стихійні лиха, військові дії, страйки, стихійні безлади і протести, дії та рішення державних органів влади, збої, що можуть виникати в Системі, телекомунікаційних і енергетичних мережах.
8.4. Сторона, що посилається на дію обставин непереборної сили повинна завчасно повідомити іншу сторону про настання таких обставин.
8.5. Сторони докладають максимальних зусиль для вирішення будь – яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

9. Інші умови.

9.1. Інтернет – магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір з попередньою публікацією його на сайті.
9.2. Інтернет-магазин залишає за собою право розширювати і скорочувати товарну пропозицію на Сайті, регулювати доступ до покупки будь-яких товарів, а також припиняти продаж будь-яких товарів на свій власний розсуд.
9.3. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.
9.4. Інтернет-магазин не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення.
9.5. Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні замовлення інформації.
9.6. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами Договору купівлі-продажу (публічної оферти Інтернет-магазину) і є датою укладення Договору купівлі-продажу між Продавцем і Покупцем.
9.7. Використання майданчику Інтернет-магазина для перегляду товару, а також для оформлення замовлення є для Покупця безоплатним.
9.8.  Оформлене Покупцем Замовлення підтверджує надання ним згоди (дозволу) на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптацію, зміну, поновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення тощо) його персональних даних, зазначених у данному Замовлені, з метою забезпечення реалізації відносин у сфері реклами, маркетингу та збору персональних даних у комерційних цілях, забезпечення комунікацій з Покупцем, в тому числі для здійснення персональних комунікацій для передачі та отримання інформації, а також підтверджує ознайомлення особи з правами, які відповідно до ст. 8 ЗУ «Про захист персональних даних» та положень чинного законодавства надаються йому як суб’єкту персональних даних.
9.8. Описи товарів, категорії та розділи Сайту можуть містити художній стиль написання тексту і не можуть тлумачитись буквально.

10. Строк дії Договору та порядок його розірвання.

10.1. Даний Договір набуває чинності з моменту здійснення Покупцем акцепту (оплати товару) і діє до повного виконання зобов’язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.
10.2. До закінчення строку дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін, оформленій у письмовому вигляді.
10.3. Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, у випадку невиконання однією із Сторін умов даного Договору та у випадках, передбачених цим Договором і чинним законодавством України.

11. Реквізити

СПД БРЕНТОН РОБЕРТ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Юридична адреса: Україна, 4900, Дніпропетровська обл., м. Дніпро,

вул. Володимира Антоновича 79. 

Код ЕДРПОУ 3506103017 Р/р: 26008050355283 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. Дніпро

МФО 305299,

E-mail: info@LvivCoffee.com

Тел. +380912333333